Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı Ortak İzleme Komitesi, İkinci Çağrı...
Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Programı İkinci Çağrı kapsamında proje teklifinin sunulması...
Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality...

SINIR TANIMAYAN PROJELER

Duyurular

18.05. 2018
Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2017 Yılı

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI