• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Съвместният комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ –...
Подаването на проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично...
Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

20.07. 2018
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управл
18.06. 2018
Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на

Финансирани проекти

Партньорска база данни