• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality...
 МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОБЯВЯВА подбор за...
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

18.05. 2018
13.04. 2018
Подаването на проектни предложения по Втората по
03.04. 2018
Заявления за регистрация на проектно предложение по Втората покана могат да...

Финансирани проекти

Партньорска база данни